LINKS DOS MÓDULOS ABRIL

Religiões Ocidentais: Turma 2023.1

https://classroom.google.com/c/NjcyMDI0MTE0NjM4?cjc=ifdksel

Hermenêutica I: Turma 2023.2

https://classroom.google.com/c/NjcyMDI0NjM2NjQz?cjc=3ldkwuh

Grego III:

https://classroom.google.com/c/NjcyMDI1MTIyNjY4?cjc=qzolb4d

Hebraico II:

 https://classroom.google.com/c/NjcyMDI1MzkzNDE5?cjc=37d65rl

Análise em Efésios: Turma 2023.1

https://classroom.google.com/c/NjcyMDI2MjYxNjc3?cjc=thguvbw

Português II: Turma 2023.2

 https://classroom.google.com/c/NjcyMDI2MTIwNjM4?cjc=zsnskpv

Panorama do AT (Históricos): Turma 2024.1

https://classroom.google.com/c/NjcyMDI2OTI5MzQ3?cjc=cb3ceny

Evangelismo e Discipulado: Turma 2024.1

 https://classroom.google.com/c/NjcyMDI2NzI5MTIy?cjc=ugntqxt

Teologia Pastoral:

https://classroom.google.com/c/NjcyMDI2ODk4NjE3?cjc=yus3jje